El dia 8 Març de 2010 DIA INTERNACIONAL DE LES DONES
“100 anys fent possible la igualtat”
El dia 8 març s'ha celebrat el dia internacional de la dona . Enguany aquí al poble l'acte s'ha fet una mica diferent , baix el títol “El dia de la igualtat de sexes” , s'ha presentat una taula rodona en la que intervingueren solament homes. Aquesta experiència ha estat força interessant donat que la mostra de participants era diversa
en quant a edat i formació . Es bo el debat entre totes les parts implicades . Axó
resol diferències i fa avançar la convivència .
La nostra entitat també hi va participar com no podia ser altrament . La nostra presidenta va llegir el manifest obrint el debat . Com una iniciativa personal , una mica fora de programa , la presidenta va voler llegir un poema escrit per una sòcia
de la nostra entitat que vol quedar en l'anonimat . No s'ha de deixar d'impulsar la cultura.

Comentaris

Entrades populars