Assemblea General

Com a  sòcies de l'entitat de Dones Senienques. us convoquem  a l'Assemblea General Ordinària que tindrà lloc el proper dia 13 de Febrer al nostre local del carrer Colomers, nº 1, a les 21´30 hores en primera convocatòria  i a les 22 en segona, amb el següent orde del dia:
1- Lectura i aprovació de l'acta anterior.
2-Liquidació de l'exercici del 2.012.
3-Resum de activitats del 2.012.
4-Renovació de la presidenta i part de la junta .
5-Precs i preguntes.
Preguem la vostra assistència donada la importància dels temes a tractar

                                                                  LA JUNTA.

Comentaris

Entrades populars